Bemanning

Ekonomi & pengar Företagande

Bemanning är ett annat namn för att hyra in kompetens, oftast i form av personal, till exempelvis företag och projekt. Detta kan till exempel ske vid personalbrist, brist på rätt kompetens, om ett företag ska expandera snabbt eller står inför ett generationsskifte. Det finns flera olika bemanningsföretag att vända sig till. Att hyra in personal istället för att anställa fast kan till exempel vara fördelaktigt för företag och arbetsplatser där behovet av personal varierar. Inhyrd personal kan även underlätta om en viss kompetens endast behövs under en begränsad period, om ett företag står inför en organisationsförändring eller av någon annan anledning tillfälligt behöver arbetskraft.

Fördelar med bemanning

Att ta in extrapersonal till sitt företag kan leda till att man som organisation blir mer kostnadseffektivt samtidigt som man får in flexibel personal. När man låter ett bemanningsföretag sköta rekryteringen sparar man i ledningen även mycket tid, då bemanningsföretag ofta brukar vara duktiga på att hitta personal med de kompetenser som eftersöks. För många företag har det visat sig vara mycket lyckat att ha en blandad personalstyrka bestående av såväl personal med fasta anställningar som personal som hoppar in och hjälper till vid behov. Denna personal kan antingen vara människor som hjälper till som vikarier och backar upp när arbetsbördan är tung, eller människor med unik spetskompetens.

Att arbeta för bemanningsföretag

Såväl studenter som akademiker i början av sina karriärer kan jobba för olika bemanningsföretag. För de med avslutad utbildning kan det innebära en unik chans att få utveckla sina kompetenser inom flera olika branscher. För studenter kan bemanningsföretag vara vägen in till arbetslivet och ett sätt att vidga sina erfarenheter. Bemanning kan alltså ses som en win-win-situation för såväl arbetsgivare som arbetstagare där arbetsgivarna kan skära ner på sina omkostnader utan att för den delen sänka kompetensen och kvaliteten inom företaget. Arbetstagare kan kombinera arbete genom bemanningsföretag med studier eller andra arbeten, vilket leder till att individer utökar sina kompetenser och får mer arbetslivserfarenhet.