Dagens effektiva värmepumpar

Hem och trädgård

Dagens värmepumpar är så effektiva att uppvärmningskostnaden för småhus kan minska markant. Genom att installera en värmepump i din bostad gör du det möjligt att minska dina energikostnader med upp till 80%. Anledningen till detta är att värmepumparnas främsta energikälla så som bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö är gratis. Kända tillverkare som Mitsubishi värmepumpar levererar med kvalitet.

En värmepump kräver ingen påfyllning av bränsle och den smutsar inte ner. Den tar liten plats, den ryms som regel på en yta mindre än en kvadratmeter.

Har du direktverkande el, olje eller pelletspanna i din villa kommer du märka att ett byte av värmesystem snabbt betalar av sig. Men det är inte bara ekonomiska besparingar som görs när du installerar en värmepump utan du gör även en miljöinsats. Värmepumpen omvandlar lagrad solenergi i marken till värme för att värma upp bostad och varmvatten vilket minskar utsläppet av koldioxid. Koldioxidutsläppet är mindre än något traditionellt fossilt uppvärmningssystem.

Att investera i en värmepump är helt enkelt en väldigt bra affär för både plånboken och miljön.