Gör besparingar vid inköp

Företagande

Alla företag står inför utmaningen att bli mer effektiva och minska på kostnaderna inom diverse funktioner, inklusive inköp. Det gäller att göra en analys av vilka kostnader som är för höga och vad som går att åt det. Det enklaste är att göra en så kallad spendanalys där du får en bild av företagets inköpsmönster och på så sätt får en överblick av vad den totala inköpsvolymen är.

Vilka frågor bör ställas?

När det görs en spendanalys är det vissa frågor det fokuseras på. Det tittas på vilka produkter som köps in till företaget och hur mycket det kostar. Man tittar även på leverantören och inköpsavdelningen och om det finns något som går att effektivisera. En sådan analys besvarar också frågan om sättet som inköpen görs på. När all denna information har samlats in är nästa steg att titta på vart besparingar kan göras.

Ta hjälp av en expert

Som egen företagare kan det vara svårt att analysera och ta fram en överblick av vart det går att göra besparingar i företaget. Därför kan du ta hjälp av en expert, såsom Effective Spend, som gör en spendanalys åt dig. De kan ta sig an företag i alla branscher och av alla storlekar. Du fyller enkelt i dina uppgifter i kontaktformuläret och blir sedan kontaktad för vidare information.