Grundisolering med cellplast

Hem och trädgård

En grundisolering är något som är viktigt för ett hus på grund av många skäl. Dessa handlar bland annat om att den skyddar huset från fukt- och mögelskador, är värmeisolerande, stoppar sprickor och andra skador från att uppstå, och så vidare. När det gäller grundisoleringar är det nu för tiden vanligast att utgörs av ett material kallat cellplast. Men vad är egentligen detta för material? Det ska vi ta oss en kortare titt på i denna text.

Cellplast är ett material som har en oerhört bra kapillärbrytande förmåga. Detta innebär att oavsett hur mycket fukt och vatten det utsätts för så påverkas inte dess isolerande förmåga på ett negativt sätt. Det är därför ett utmärkt material att göra en grundisolering av eftersom det därför fungerar alldeles strålande som skydd mot fukt och mögelskador. Det har även en mycket god isolerande funktion, vilket gör så att det hjälper till att hålla uppe värmen i ett hus.

Cellplasten kommer dessutom i olika kvalitet, och vilken av dessa som används beror på vilken byggnad cellplasten ska användas till. Ett garage med tunga fordon behöver till exempel cellplast med högre kvalitet än vad en villa gör.

Cellplasten kommer oftast i skivor med varierande tjocklek. Vanligast är att dessa är ca 10 cm tjocka, och man placerar sedan dessa både i själva betongplattan som är en del av husets grund, samt det kantelement som omsluter husgrunden. Beroende på hur klimatet i den del av landet där man bor är, samt vart husgrunden är placerad, så kan man behöva olika mängder cellplast till detta.

Cellplast är alltså ett material som har precis de funktioner som en grundisolering ska ha, och det är därför de passar perfekt att ha till just grundisoleringar. Detta är därför det material man utan tvekan rekommenderas använda till det här.