Inskription på gravsten

Kropp & själ

gravsten-2

Vikingarna förstod att gravstenen kunde användas inte bara som ett minnesmärke över den döde utan även för att berätta hans historia. Dessa märkliga monument som vi kallar för runstenar uppfördes från 800-talet och framåt. De berättar mycket om vår historia som vi också är mycket stolta över idag.

En gravsten kan antingen innehålla en mycket knapphändig information om den eller de avlidna som vilar i graven. Mycket vanligt är att äldre stenar endast berättar om namnet samt födelse- och dödsdagar. En gravsten skulle dock kunna berätta en hel del mer utan att det blir för mycket text. Exempel på sådan information är födelseort och yrke/ sysselsättning; antal barn och så vidare.  Det gör att den som läser texten kan gå vidare och ta reda på mer om personen ifråga och dennes släkt.

En del begravningsbyråer låter den text man vill ha ingå i priset oavsett textens längd.

Förutsättningen är att texten är läsbar och går att blästra med hänsyn till storleken på bokstäverna. Då kan det vara värt att göra den extra ansträngningen såväl för att hedra den dödes minne som att göra det lättare för släktingar och andra att få reda på mer om vederbörande.

Ett sätt att göra stenen mer personlig är att göra ett faksimil av namnteckningen och göra en inskription av denna. Man kan också komplettera med en bild. Det man i sammanhanget bör tänka på är att se till att det finns utrymme för den som ska gravsättas i platsen nästa gång. Behöver du en gravsten kan du besöka https://www.torebodastenhuggeri.se/gravstenar/

Nedan ges en del exempel på fraser som lämpar sig som text på en gravsten.

 • I ljust minne
 • I varmt minne
 • Till minne av
 • Älskad, saknad
 • En älskad far/mor
 • Med kärlek
 • All vår kärlek
 • Evigt älskad
 • Vila i frid
 • I våra tankar
 • En kär vän
 • Vi möts igen
 • En ny horisont